Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset
Những câu nói hay về cuộc sống

Những câu nói hay

  1. Đừng làm mòn giá trị của bản thân bằng việc so sánh bạn với người khác. Bởi vì mỗi người trong chúng ta đều là những người đặc biệt.   2. Đừng đề ra mục tiêu của bạn chỉ...
Danh ngon ve tinh yeu

Danh ngôn về tình yêu

Tình yêu chính là giai điệu đẹp nhất của cuộc đời. Cuộc sống mà thiếu tình yêu thì không phải là sống, mà chỉ là sự tồn tại. Không thể sống thiếu tình yêu, vì con người sinh ra có một...